Voor de Nederlandstaligen

Uw kennis van de Franse taal vergroten en uw spreekvaardigheid verbeteren, dat kan nu ook in de gemeente Bassenge (Bitsingen), met Loqui-4690. Reeds met een bescheiden inspanning kunt u merkbaar vooruitgang te maken.

 

DE MOGELIJKHEDEN

 

 • Privé-lessen (sessies van 1 uur voor volwassenen, voor jongeren 45 min.) op afspraak.

 • Inschrijvingen voor minimaal 5 sessies.

 • Tarieven : 

  • € 100,00 / 5 sessies voor 1 deelnemer;

  • € 180,00 / 5 sessies voor 2 deelnemers;

  • € 225,00 / 5 sessies voor 3 deelnemers;

  • € 240,00 / 5 sessies voor 4 deelnemers (max. aantal).

 • De bijeenkomsten kunnen plaats vinden in het Centre Culturel van de gemeente Bassenge (te Glons, Rue Saint Pierre 8), maar ook bij een deelnemer thuis of in een bedrijfsomgeving (meerkosten afhankelijk van reisafstand & wifi gewenst in lesomgeving)!

 • Aanmeldingen richten tot loqui4690@gmail.com met de volgende gegevens:

  • Naam + voornaam ( + leeftijd indien jeugd) van elke deelnemer en indien meerdere deelnemers: wie zal coördinerend contactpersoon zijn;

  • e-mailadres en mobiel telefoonnummer van elke (volwassen) deelnemer;

  • Voor jeugdige deelnemers: opgeven naam + contactgegevens van eerstverantwoordelijke contactperso(o)n(en).

 • Inschrijfgeld telkens in één bedrag vooraf te voldoen per overmaking op rekeningnummer BE43.7370.4466.4301 (KBC Bank) t.n.v. Helmar Schmidgall. Vermeld bij uw betaling nogmaals de (achter)naam van elke deelnemer.

 • Inschrijfgelden worden uitsluitend terugbetaald indien Loqui-4690 zelf een lopend lesprogramma annuleert, en dit na rato van verbruikte uren. Gemiste afspraken worden niet vergoed.

WIE IS?

Uw taalcoach: Helmar Schmidgall, Nederlander, sinds kort in Bassenge woonachtig. Mijn volledige school- en universitaire opleiding heb ik doorlopen in Franse onderwijsinstellingen. Voor vragen kunt u mij bereiken op +32 (0)468 237 265 of via loqui4690@gmail.com